DOKUMENTY


Statut szkoły pdf.

Regulamin szkoły pdf.

Regulamin wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych z dotacji docelowej pdf.

Regulamin biblioteki pdf.

Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy pdf.

Oświadczenie na wykorzystanie wizerunku pdf.

Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego pdf.

Regulamin korzystania z szafek szkolnych pdf.

Umowa użytkowania szafki szkolnej pdf.

Procedury bezpieczeństwa w ZSO nr 4 obowiązujące od 1 IX 2020 r. pdf.

Procedury bezpiecznego korzystania z biblioteki pdf.