DOKUMENTY


Statut szkoły pdf.

Aneks do statutu z 16.11.2022

Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy pdf.

Regulamin zdalnego nauczania w ZSO 4

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego Librus Synergia

Procedury bezpieczeństwa w ZSO nr 4 obowiązujące od 1 IX 2020 r. pdf.

Procedury bezpiecznego korzystania z biblioteki pdf.

Oświadczenie na wykorzystanie wizerunku pdf.

Regulamin korzystania z szafek szkolnych pdf.


Umowa użytkowania szafki szkolnej pdf.

Zgłoszenie do świetlicy pdf.

Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego pdf.

Zgoda na pomoc psychologiczno-pedagogiczną pełnoletniego ucznia

Zgoda rodzica na pomoc psychologiczno-pedagogiczną

Zgoda rodzica na zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI

WNIOSEK O WYDANIE MLEGITYMACJI

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NAUCE


Przedmiotowe Zasady Oceniania 

PLASTYKA_PZO_SP_

PRZYRODNICZE_PZO_SP

RELIGIA_PZO_SP_kl.1-4

TECHNIKA_PZO_SP_

WF_PZO_SP

EW_OCENIANIE_kl 1-3_SP

HISTORIA_PZO_SP

INFORMATYKA_PZO_SP_kl 4-6_

INFORMATYKA_PZO_SP_KL. 1-3

JOBCY_PZO _SP_

JPOLSKI_PZO_SP

MATEMATYKA_PZO_SP

MUZYKA_PZO_SP