ZEBRANIA Z RODZICAMI


Zebrania z rodzicami

analityczno – informacyjne

Podsumowujące I semestr

Bieżąco – kontrolne

Podsumowujące gotowość szkolną

Bieżąco – kontrolne

Klasy 0 – 3 SP

Klasy 4,5,6,7 SP

Klasy I,II,III LO

Klasy IV LO

Klasy 0 – 3 SP

Klasy 4 -7 SP

Klasy I,II,III,IV LO

Klasy 0 – 3 SP

Klasy 4 – 7 SP

Klasy I,II,III LO

Klasy IV LO

Oddział edukacji wczesnoszkolnej „0”

Klasy 0 – 3 SP

Klasy 4 – 7 SP

Klasy I,II,III LO

Wg potrzeb

15 listopada 2023 g.17.00

22 listopada 2023 g.17.00

22 listopada 2023 g.18.00

10 stycznia 2024 g. 17.00

10 stycznia 2024 g. 17.00

11 stycznia 2024 g. 17.00

Wg potrzeb

20 marca 2023 g. 17.00

21 marca 2024 g.17.00

21 marca 2024 g. 18.00

25 kwietnia 2024 g. 17.00

15 maja 2024 g. 17.00

15 maja 2024 g. 17.00

15 maja 2024 godz. 18.00