NASZA SZKOŁA


OPIS SZKOŁY PODSTAWOWEJ klasy IV-VIII 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 2 istnieje od roku 2017 i wchodzi wraz z XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie. Jest to nowoczesna szkoła, która proponuje atrakcyjny i ciekawy program nauczania, opracowany z myślą o przyszłości swoich uczniów.

Jesteśmy szkołą, która różni się od innych placówek. Za pomocą języków nowożytnych (angielskiego i włoskiego) nauczamy nowych umiejętności, odkrywamy talenty dzieci, dostarczamy wiedzy.

Nauczamy z pasją, rzetelnie i atrakcyjnie. Gwarantuje to wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska. Nauczyciele, podnosząc walory edukacyjne swoich zajęć, realizują nowatorskie rozwiązania programowe i organizują kolejne edycje konkursów międzyszkolnych.

Uczniowie mają do dyspozycji :

  • sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt multimedialny, w tablice interaktywne oraz rzutniki multimedialne;
  • pracownię informatyczną,
  • nowoczesną stołówkę, w której obiady są przyrządzane na miejscu;
  • bufet z miejscem do konsumpcji;
  • bezpłatne kodowane szafki dla każdego;
  • kompleks nowoczesnych boisk, salą gimnastyczną oraz siłownię.

Szkoła oferuje uczniom opiekę pedagoga, psychologa, pedagoga specjalnego, logopedy logopedyczną oraz pielęgniarki. Zajęcia lekcyjne odbywają się wyłącznie w systemie jednozmianowym.

W trosce o bezpieczeństwo szkoła objęta jest monitoringiem zewnętrznym i wewnętrznym, a wejście na jej teren jest możliwe po okazaniu identyfikatora.

Szkoła współpracuje z uczelniami Szczecina: Wydziałem Italianistyki US, Wydziałem Prawa i Administracji US, Instytutem Nauk o Morzu i Środowisku, Wydziałem Filologicznym, Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,  które sprawują patronat nad wybranymi profilami klas. W ramach patronatów uczelni wyższych uczniowie mogą uczestniczyć w wykładach, prelekcjach, pokazach i ćwiczeniach prowadzonych przez nauczycieli akademickich.

W Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie uczymy z pasją, rzetelnie i atrakcyjnie. Gwarantuje to wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska. Nauczyciele, podnosząc walory edukacyjne swoich zajęć, realizują nowatorskie rozwiązania programowe oraz projekty.

Szkoła to placówka innowacyjna, nastawiona na osiąganie przez dzieci sukcesu. Program ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby oraz umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego ucznia, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu szkoły. Wszyscy przestrzegają praw dziecka oraz dbają o dobre stosunki międzyludzkie. Szkoła stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. Kształtuje u dzieci odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach w tym, także do łagodnego znoszenia stresów i porażek. Rozwija umiejętności społeczne dzieci.

Jesteśmy szkołą rodzinną. Każde dziecko jest dla nas ważne. Robimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomagamy mu poznać siebie, stawać się samodzielnym i otwartym na świat. Pragniemy, aby nasze dzieci były bezpieczne i szanowane. Dążymy do tego, by w przyszłości umiały się wykazać mądrością życiową, otwartością na siebie i innych, kreatywnością i Wielkim Sercem. Szkoła ściśle współpracuje
z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz szkoły.

 

Języki

Obowiązkowa nauka dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka włoskiego.

Zajęcia pozalekcyjne

W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania, konsultacje dla uczniów, którzy potrzebują wsparcia w wyrównywaniu poziomu wiedzy,  zajęcia dla uczniów zdolnych przygotowujące do konkursów, a także zajęcia sportowe.

Poza uczestnictwem w zajęciach obowiązkowych, uczniowie mogą brać udział i rozwijać swoje pasje w licznych konkursach szkolnych, międzyszkolnych lub ogólnokrajowych.

Dojazd

Budynek szkoły znajduje się w centrum Osiedla Zawadzkiego – Klonowica.
Dojazd autobusami: 75, 53, 60, 80, 74; 105

tramwaje: 4, 5, 7;

Historia

Szkoła rozpoczęła swoją działalność od 1 września 2017. Razem z Państwa dziećmi tworzymy nową historię.

Dodatkowe cechy

Szkoła ma długoletnie doświadczenie w nauce języka włoskiego. Uczymy przez imersję, czyli całkowite zanurzenie w języku i  kulturze Włoch. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli, którzy mają doświadczenie w pracy z klasami dwujęzycznymi. Dodatkowo klasy z językiem włoskim objęte są patronatem Katedry Italianistyki US. Szkoła jako jedyna w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim prowadzi naukę języka włoskiego na poziomie dwujęzycznym . W klasach dwujęzycznych z językiem włoskim  nauczyciele w oparciu o autorskie programy realizują nauczanie dwujęzyczne podczas lekcji geografii i  historii, poszerzając tym samym umiejętności językowe uczniów oraz umożliwiając zdawanie matury w systemie dwujęzycznym. Uczniowie mogą kontynuować naukę języka włoskiego w XI Liceum Ogólnokształcącym.

 

Osiągnięcia szkoły

Choć Szkoła Podstawowa nr 2 funkcjonuje od września 2017 roku, to jej uczniowie  biorą aktywny udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, osiągając w nich tytuły laureatów i finalistów.  Otrzymują też stypendia Prezydenta Miasta Szczecin.