Archiwa miesięczne: listopad R


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pod koniec 2020 roku przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia Patronów Roku 2021. Izba uhonorowała: Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Różewicza.  Doceniając zasługi wybitnych pisarzy, których twórczość stanowi ważną część literatury światowej, i my postanowiliśmy przypomnieć ich sylwetki. Uczniowie  klas liceum przygotowali plakaty, labooki, foldery, […]

Literaccy patroni roku 2021


Corocznie w naszej szkole 10. listopada uroczyście upamiętnialiśmy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.  W tym roku, tak jak i w poprzednim, ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, nie mogliśmy świętować z całą wspólnotą szkolną. Mimo trudności daliśmy świadectwo tego, że Narodowe Święto Niepodległości jest dla nas ważne.  O […]

11 Listopada – Święto Odzyskania Niepodległości