Literaccy patroni roku 2021


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pod koniec 2020 roku przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia Patronów Roku 2021. Izba uhonorowała: Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Różewicza. 

Doceniając zasługi wybitnych pisarzy, których twórczość stanowi ważną część literatury światowej, i my postanowiliśmy przypomnieć ich sylwetki. Uczniowie  klas liceum przygotowali plakaty, labooki, foldery, gry planszowe na temat życia i twórczości uhonorowanych artystów. Od początku  listopada wszyscy mogli obejrzeć wystawę prac,  rozbudzić refleksje na temat kunsztu literackiego i osiągnięć tych wybitnych pisarzy.