Biblioteka


13 stycznia odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika Biblioteki Szkolnej uczniów klas pierwszych. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Uroczystość przygotowała pani Jola Jakubik i uczniowie z kl. 6a. Serdecznie dziękujemy.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pod koniec 2020 roku przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia Patronów Roku 2021. Izba uhonorowała: Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Różewicza.  Doceniając zasługi wybitnych pisarzy, których twórczość stanowi ważną część literatury światowej, i my postanowiliśmy przypomnieć ich sylwetki. Uczniowie  klas liceum przygotowali plakaty, labooki, foldery, […]

Literaccy patroni roku 2021