KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO


Kalendarz na rok szkolny 2023/2024

w ZSO nr 4 w Szczecinie

1. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2023/2024 4 września 2023r.

Godz. 9.00 klasy I,II,III,IV LO

Godz. 10.00 klasy 0 -7 SP

Dziedziniec szkolny – budynek główny, potem

w klasach z wychowawcą

2. Zakończenie zajęć

w klasach programowo najwyższych

26 kwietnia 2024r.

Godz. 15.00

Sala gimnastyczna
3. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach przejściowych 21 czerwca 2024r.

Godz. 8.30 – klasy I,II,III LO

Godz. 10.00 – klasy 0 – 6 SP

Początek na dziedzińcu szkolnym lub sali gimnastycznej, kontynuacja w klasach z wychowawcą.
4. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia–31 grudnia 2023r.
5. Ferie zimowe 15 stycznia – 28 stycznia 2024r.
6. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 02 kwietnia 2024r.
7. Ferie letnie 22 czerwca–31 sierpnia 2024r.
8. I semestr klasy IV LO

II semestr klasy IV LO

4 września – 08 stycznia 2024

09 stycznia –26 kwietnia 2024

9. I semestr klasy SP i I,II,III LO

II semestr klasy SP i I,II,III LO

04 września –08 stycznia 2024

09 stycznia – 21 czerwca 2024

10. Egzamin maturalny w sesji wiosennej

– egzaminy pisemne

– egzaminy ustne

od 7 maja do 23 maja 2024

od 10 maja do 23 maja 2024

Zgodnie z harmonogramem

Szkolnym.

11. Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone
przez dyrektora szkoły
2 lutego (piątek)

2 maja 2024 ( wtorek)

7,8,9,10,13 maja 2024 (wtorek, środa, czwartek, piątek, poniedziałek)

31 maja 2024 (piątek)

uczniowie klas IV LO

Wszyscy uczniowie ZSO 4 (SP + LO)

Tylko uczniowie klas 4,5,6,7 SP oraz I,II,III LO

Wszyscy uczniowie ZSO 4 (SP + LO)

12. Dni ustawowo wolne 1 listopada 2023r.

1 maja 2024r.

3 maja 2024r.

30 maja 2024r.

13. Terminy wystawiania ocen

I SEMESTR

Klasy 1-7 SP

Klasy I,II,III,IV LO

II SEMESTR/ROCZNYCH

Klasy 1-7 SP

klasy I,II,III LO

na dzień 08 stycznia 2024r.

na dzień 08 stycznia 2024r.

do 24 kwietnia 2024

do 14 czerwca 2024

14. Terminy wystawienia ocen proponowanych.

Klasy IV LO

Klasy I,II,III LO, Klasy 1-7 SP

 

20 marca 2024

12 maja 2024

15. Zebrania z rodzicami

informacyjno – organizacyjne

Klasy 0, SP

Klasy 1-7 SP

Klasy I LO

Klasy II,III IV LO

31 sierpnia 2023 g. 17.00

4 września 2023 g.17.00

4 września 2023 g. 18.00

6 września 2023 g. 17.00

16. Zebrania z rodzicami

analityczno – informacyjne

Podsumowujące I semestr

Bieżąco – kontrolne

Podsumowujące gotowość szkolną

Bieżąco – kontrolne

Klasy 0 – 3 SP

Klasy 4,5,6,7 SP

Klasy I,II,III LO

Klasy IV LO

Klasy 0 – 3 SP

Klasy 4 -7 SP

Klasy I,II,III,IV LO

Klasy 0 – 3 SP

Klasy 4 – 7 SP

Klasy I,II,III LO

Klasy IV LO

Oddział edukacji wczesnoszkolnej „0”

Klasy 0 – 3 SP

Klasy 4 – 7 SP

Klasy I,II,III LO

Wg potrzeb

15 listopada 2023 g.17.00

22 listopada 2023 g.17.00

22 listopada 2023 g.18.00

10 stycznia 2024 g. 17.00

10 stycznia 2024 g. 17.00

11 stycznia 2024 g. 17.00

Wg potrzeb

20 marca 2023 g. 17.00

21 marca 2024 g.17.00

21 marca 2024 g. 18.00

25 kwietnia 2024 g. 17.00

15 maja 2024 g. 17.00

15 maja 2024 g. 17.00

15 maja 2024 godz. 18.00

17. Festyn integracyjny dla 0-III SP

Festyn z okazji DDz dla SP+ LO

14 maja 2024

29 maja 2024

Smętowice

SP + LO

18. Rekolekcje wielkopostne Harmonogram parafii
20. Studniówka – Klasy IV LO 12 stycznia 2024r. lub

09 lutego 2024r.

Miejsce wskazane przez
Radę Rodziców