KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO


Kalendarz na rok szkolny 2020/2021

w ZSO NR 4 w Szczecinie

Kalendarz na rok szkolny 2020_2021 pdf.

1.  

Rozpoczęcie  roku  szkolnego

 

Klasy 0+I SP

 

Klasy II+III SP

 

 

Klasy  II+III LO

 

 

Klasy I LO

 

 

 

      01 września 2020 r.

 

 godz. 9.00  hala sportowa (dziedziniec)

godz. 10 do 12 spotkanie w klasach z wychowawcą

 

 godz. 10.00 spotkania z wychowawcą on-line

 

 godz. 11.00 hala sportowa (dziedziniec)

2. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych    –  III  XI LO  

30 kwietnia 2021 r.

3. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach przejściowych

 SP + LO

 

25 czerwca 2021 r.

4. Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2020 r.
5. Ferie zimowe

 

18 – 31 stycznia 2021 r.
6. Wiosenna przerwa świąteczna

 

01 – 06 kwietnia –  2021 r.
7. Ferie letnie

 

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.
8. I  semestr SP + LO

II semestr SP +LO

 

01.09.2020 r. – 15.12.2021 r.

16.12.2020 r. – 25.06.2021 r.

 

9. Próbny egzamin maturalny

język polski

– matematyka

– język obcy nowożytny

 

 

 

 

10. Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

egzaminy pisemne

– egzaminy ustne j. polski

– egzaminy ustne j. obcy nowożytny

 

04 – 21 maja 2021 r.

07 – 20 maja 2021 r.

07 – 20 maja 2021 r.

 

11. Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez Dyrektora:

 

Klasy III  LO

 

Klasy  LO  

 

Wszystkie klasy SP + LO  

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

15 styczeń 2021 r.

 

04, 05, 06 maja 2021 r.

 

04, 05 stycznia, 04 czerwca 2021 r.

12. Terminy wystawiania  ocen:

podsumowanie I semestru

 

wszystkie klasy LO + SP

 

proponowane oceny niedostateczne

klasy III LO

klasy LO + klasy SP

 

proponowane oceny końcoworoczne

klasy III LO

klasy LO + klasy SP

 

oceny końcoworoczne

klasy III LO

klasy LO + klasy SP

 

 

 

14 grudnia 2020 r.

 

 

23 marca 20201r.

18 maja 2021 r.

 

 

22 kwietnia 2021 r.

15 czerwca 2021 r.

 

 

27 kwietnia 2021 r.

18 czerwca 2021 r.

 

14. Posiedzenia Rady Pedagogicznej:

– klasyfikacyjne:

  • dla uczniów  SP + LO- semestralna
  • dla uczniów  III klas LO – roczna
  • dla uczniów  SP +  LO – roczna
 

 

15 grudnia 2020 r.

27 kwietnia 2021 r.

21 czerwca  2021 r.

 

15. Zebrania z rodzicami:

informacyjno – organizacyjne

 

 Klasa 0

Klasy 1a+4a SP

Klasa 1b SP

Klasa 1LA

Klasa 1LB

Klasa 1LC

klasy 2a, 2b, 3a, 3b SP – on-line

klasy 2 LO i 3 LO – on-line

 

 

 

analityczno – informacyjne

 

 

 

31sierpnia 2020 godzina 17:00

01 września 2020  godzina 17.00

02 września 2020  godzina 17.00

03 września 2020  godzina 17.00

04 września 2020  godzina 17.00

07 września 2020  godzina 17.00

 

01 września 2020 r. godzina 17:00

02 września 2020 r. godzina 17:00

 

 

 

 28  października 2020r. godz 17.00 

 16  grudnia 2020 r. godzina 17.00 

 24  marca 2021 r. godzina 17.00 

 19  maja 2021 r. godzina 17.00 

 

16. Uroczystość zakończenia roku szkolnego i wręczenia świadectw ukończenia szkoły uczniom:

– klas III  XI LO

– klas 0+I+II+IV SP 2

– klas I + II  XI LO

– klas – III SP 2

 

 

 

30 kwietnia 2021 r.  godz. 17.00

25 czerwca 2021 r.  godz. 08.30

25 czerwca 2021 r.  godz. 10.30

25 czerwca 2021 r.  godz. 12.00

17. Kiermasz  podręczników w ostatnim  tygodniu nauki
18. Festyn rekreacyjno sportowy z okazji Dnia

Dziecka

 

 

19. Rekolekcje …… marca 2021 r.
20. Studniówka

 

 15 styczeń 2021 r.