SAMORZĄD UCZNIOWSKI


Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) – mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

 

Skład Samorządu Uczniowskiego ZOS nr 4 

Opiekun:

Paulina Haraszczuk

Samorząd:

4a Alicja Garbicka, Bartosz Kowalski

4b Wojciech Romaszko, Antonina Lipecka

5a Aleksandra Młynek, Hanna Licau

5b Marcelina Rożek, Bartosz Wójcik

6a Damian Urbański, Antonina Chrzanowska

Członkowie: