REKRUTACJA


ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

15 MARCA 2024 R. OD GODZINY 17:00 DO 19:00

W roku szkolnym 2024/2025 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi prowadzić będzie nabór do następujących oddziałów i klas:

Szkolnego oddziału przedszkolnego (tylko sześciolatki);

Klas pierwszych.

Klasa siódma dwujęzyczna bezobwodowa.

 

DOKUMENTY

SP Klasa 0

Terminy rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

SP klasy 1

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024_2025

SP klasa 7 

Terminy rekrutacji do klasy 7

 


Zachęcamy do odwiedzenia naszego fanpage na FacebookuTU.

Kilka słów o nas

Dokumenty związane z rekrutacją można składać w sekretariacie uczniowskim.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

  • Proszę otworzyć stronę www: nabor.pcss.pl/szczecin
  • stworzyć listę preferencji placówek,
  • wypełnić pozostałe pola formularza,
  • proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i określonych przez organ prowadzący,
  • proszę zanieść formularz wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru,
  • po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/prawny opiekun otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.