WOLONTARIAT


„Tylko życie poświęcone innym, warte jest przeżycia”

Albert Einstein