WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA WOLONTARIUSZY I NIE TYLKO


Dwukrotnie w naszej szkole zostały przeprowadzone warsztaty dla wolontariuszy i uczniów klasy 7a. Pierwsze z nich poprowadził psycholog, terapeuta uzależnień, pan Michał Klimczak. Temat szkolenia brzmiał „Kilka słów o uzależnieniach…Czy dotyczą każdego z nas?” Celem szkolenia dla naszych uczniów było: poszerzenie wiedzy i zwiększenie ich umiejętności z zakresu profilaktyki. W jej ramach poruszono problematykę różnego rodzaju zachowań nałogowych, wskazano na mechanizmy i objawy uzależnień, przekazano wiedzę jak rozpoznawać ich symptomy, pokazano do czego prowadzą skrajności i nadużycia odżywek.

Drugie szkolenia poprowadził lekarz pediatra, profesor Jacek Rudnicki i dotyczyły problemu emocji, jakie towarzyszą młodym ludziom i sposobów, jak sobie z nimi radzić. Uczniowie mogli dowiedzieć się jak poszerzyć możliwości radzenia sobie z trudnościami w okresie dojrzewania, nabyć umiejętności redukowania stresu, radzić sobie w sytuacjach konfliktowych i trudnych oraz uświadomić sobie znaczenie własnych emocji.