Pasowanie uczniów klas 1a, 1b i 1c na uczniów – Uroczystość w naszej szkole przed świętem Edukacji Narodowej


W przeddzień święta Edukacji Narodowej, 13 października 2023 roku, w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas 1a, 1b i 1c na uczniów szkoły.

Ważnym punktem uroczystości było pasowanie uczniów na uczniów. Dyrekcja szkoły dotknęła każdego pierwszoklasisty dużym ołówkiem, wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej”.

Na zakończenie uroczystości uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Dyrektor szkoły pogratulował pierwszoklasistom pasowania na uczniów i życzył im wielu sukcesów w dalszej nauce.

Uczniowie byli bardzo wzruszeni i dumni z tego, że zostali pasowani na uczniów. To dla nich bardzo ważny dzień, który na długo pozostanie w ich pamięci.