Sadzenie drzewek przez Klasę 3a w ramach Dnia drzewa, przekazanych przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie


Klasa 3a wzięła udział w akcji sadzenia drzewek w ramach Dnia drzewa.

Drzewka zostały przekazane szkole przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie. Wśród nich znalazły się świerki, buki.

Dzieci bardzo chętnie wzięły udział w akcji sadzenia drzewek. Pod okiem wychowawcy posadzili wszystkie drzewka w szkolnym ogródku.

Sadzenie drzewek to świetna okazja do edukacji ekologicznej. Dzieci dowiedziały się, jak ważna jest ochrona przyrody i jak dbać o środowisko naturalne.