DOKUMENTY


Statut_ ZSO4_ujednolicony i zatwierdzony 13.09.2023

Aneks-do-statutu-z-8.11.2023

Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy pdf.

Standardy Ochrony Małoletnich ZSO Nr 4 w Szczecinie

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego Librus Synergia

DLA UCZNIÓW- Standardy Ochrony Małoletnich

Oświadczenie na wykorzystanie wizerunku pdf.

Regulamin korzystania z szafek szkolnych pdf.


Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego pdf.

Regulamin podręczników z dotacji celowej MEiN

Umowa użytkowania szafki szkolnej pdf.

Zgoda rodzica na pomoc psychologiczno-pedagogiczną

Zgoda na pomoc psychologiczno-pedagogiczną pełnoletniego ucznia

Zgoda rodzica na zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI

WNIOSEK O WYDANIE MLEGITYMACJI

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NAUCE


Przedmiotowe Zasady Oceniania 

EDB_PZO_LO od 2023-2024

HIST i HiT_PZO_ LO od 2023-2024

INFORMATYKA_PZO_LO od 2023-2024

J.OBCY_PZO_ZSO nr4 od 2023-2024

JPOL_PZO_LO od 2023_2024

MATEMATYMA_PZO_LO od 2023-2024

PLASTYKA_PZO_ LO od 2023-2024

RELIGIA_PZO w ZSO4 od 2023-2024

WOS_PZO_LO_ od 2023-2024

PP i BiZ_PZO od 2023-2024

PRZYRODNICZE_PZO-LO od 2023-2024

WF_PZO_LO od 23-24