DOKUMENTY


Regulamin ZSO4-21-22 zatwierdzony 15.09.21

Statut ZSO4-21-22 zatwierdzony 15.09.21

Szkolny programprofilaktyczno wychowawczy ZSO4 2021-2022

WZO wypis ze statutu ZSO4_zatwierdzony 15.09.2021

Procedury bezpieczeństwa w ZSO nr 4 obowiązujące od 1 IX 2020 r. pdf.

Procedury bezpiecznego korzystania z biblioteki pdf.

Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy pdf.

Oświadczenie na wykorzystanie wizerunku pdf.

Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego pdf.

Regulamin korzystania z szafek szkolnych pdf.

Umowa użytkowania szafki szkolnej pdf.


Przedmiotowe Zasady Oceniania 

HIST i HiS_PZO_LO od 2020-2021

JOBCY_PZO_LO od 2020-2021

JPOL_PZO_LO od 2021-2022

MAT_PZO_LO od 2020-2021

MUZYKA_PZO_LO od 2020-2021 popr

PRZYRODNICZE_PZO-LO od 2020-2021

WF_PZO_LO od 2021-2022

WOS_PZO_LO od 20-21