DOKUMENTY


Statut szkoły pdf.

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wypis ze statutu) pdf. 

Regulamin szkoły pdf.

Procedury bezpieczeństwa w ZSO nr 4 obowiązujące od 1 IX 2020 r. pdf.

Procedury bezpiecznego korzystania z biblioteki pdf.

Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy pdf.

Oświadczenie na wykorzystanie wizerunku pdf.

Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego pdf.

Regulamin korzystania z szafek szkolnych pdf.

Umowa użytkowania szafki szkolnej pdf.


Przedmiotowe Zasady Oceniania 

J. obce

J. polski

Matematyka

Muzyka

Przedmioty przyrodnicze

Historia, historia i społeczeństwo

Wychowanie fizyczne

Wiedza o społeczeństwie