EDB


Uczniowie klas pierwszych LO mogli uczestniczyć w zajęciach poprowadzonych przez żołnierzy Obrony Terytorialnej. Celem zajęć było omówienie  struktur, zadań i uzbrojenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki spotkaniu młodzież zaznajomiła się z charakterem pracy żołnierzy.

Zajęcia EDB


Nikogo nie trzeba przekonywać, że umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest nam wszystkim bezwzględnie potrzebna. Przydaje nam się w życiu codziennym, ale także w sytuacjach nagłych. Uczniowie klas pierwszych liceum rozpoczęli cykl zajęć mających ich nauczyć jak zabezpieczyć rany z wykorzystaniem powszechnie dostępnych materiałów opatrunkowych. Chcieliśmy podziękować w szczególności sieci Aptek […]

Bandażowanie


Uczniowie naszego liceum w dniu 19.10.2022 r. uczestniczyli w bardzo ciekawych zajęciach przygotowanych przez Oddział Żandarmerii Wojskowej  w Szczecinie. Zajęcia związane były z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. W trakcie zajęć uczniowie mogli zapoznać się z procedurą pomocy w przypadku zadławienia, zatrzymania krążenia i utraty przytomności oraz przećwiczyć na fantomach resuscytację […]

Pierwsza pomoc