NASZA SZKOŁA


HISTORIA SZKOŁY

Szkoło! Szkoło!
Gdy cię wspominam,
Tęsknota w serce się wgryza.
Oczy mam pełne łez!

Julian Tuwim ,,Nad Cezarem’’

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ulicy Romera 2 w Szczecinie tworzą: Szkoła Podstawowa nr 2 oraz  XI Liceum Ogólnokształcące.

Kamień węgielny pod XI Liceum Ogólnokształcące, w roku 1990, położył mgr Ryszard Stefaniak. Do dnia dzisiejszego funkcję dyrektora kolejno piastowali: mgr Barbara Wrońska, mgr Danuta Rodziewicz, mgr Alicja Cegielska, mgr Jadwiga Biernacka. Obecnie dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 jest mgr Mirosław Mika.

Od roku szkolnego 2007/2008 w XI Liceum Ogólnokształcącym została wprowadzona nauka języka włoskiego. Stało się to możliwe dzięki nawiązaniu współpracy z Instytutem Italianistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. W  roku szkolnym 2008/2009 na poziomie gimnazjum powstała klasa dwujęzyczna z językiem włoskim. W klasie tej w języku włoskim prowadzona jest nauka geografii i historii. Klasa dwujęzyczna objęta jest naborem bezrejonowym.

W ciągu osiemnastu lat istnienia szkoły, wrosła ona w środowisko lokalne. Uczniowie i nauczyciele angażują się w różnego rodzaju działania społeczne, rozsławiając dobre imię swojej placówki, a także ukazując innym osobom postawy wartościowe, kreatywne i godne naśladowania.

Gimnazjum Nr 14 swoją działalność rozpoczęło dnia 1 września 1991 roku, ale początkową jego siedzibą był budynek przy ul. Benesza 75. Dyrektorami tej placówki byli: mgr Iwona Gajdzińska oraz mgr Dariusz Szklarski. Z dniem 1 września 2007 roku  szkoła została przeniesiona do budynku przy ul. Romera 2 w Szczecinie i weszła w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4. Pomimo tej zmiany , gimnazjum cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów szkół podstawowych, ponieważ ma na swoim koncie liczne osiągnięcia i sukcesy.

Od roku szkolnego 2017/2017 Gimnazjum nr XIV zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 2.

W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój szkoły, którego konsekwencją jest  bogata i interesująca oferta edukacyjna, przekładająca się na stale rosnące wyniki i sukcesy naszych uczniów.