RADA RODZICÓW


Kontakt e-mail: rada_rodzicow@zso4.szczecin.pl 

*Wszystkie wnioski oraz informacje prosimy kierować na adres e-mail Rady Rodziców.


RADA RODZICÓW – rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich rodziców  wybrani w demokratycznych wyborach.

RADA jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.

 RADA RODZICÓW może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

Nr konta bankowego:  26124039271111001109630918 Bank Pekao S.A.

Dokumenty

Regulamin Rady Rodziców pdf.

Tryb składania wniosków do Rady Rodziców

Wzór wniosek do Rady Rodziców

 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Skład Zarządu RR w ZSO4 w Szczecinie

Przewodnicząca – Anita Matuszak

I wiceprzewodnicząca  –  Małgorzata Malinowska

II wiceprzewodnicząca –  Agnieszka Szczęsna-Urbaniak

Skarbnik –  Katarzyna Pasławska

Sekretarz – Katarzyna Cichoń

Członek – Paulina Kacprzyk

 

Komisja Rewizyjna RR w ZSO4 w Szczecinie

Przewodniczący – Elżbieta Mulczyńska

Członek – Joanna Buczek