DLA RODZICÓW


Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Koordynatorami ds. edukacji włączającej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie są:

 

p wizytator Hanna Markowska (nr tel. 914427542)
p. wizytator Agnieszka Stroynowska (nr tel. 9144275545)

 

kontakt telefoniczny lub osobisty
w poniedziałki godz. 15.30 -17.00