REKRUTACJA


DOKUMENTY DO POBRANIA

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024_2025

System elektronicznej rekrutacji – instrukcja dla kandydata rodzica


PROPOZYCJA KLAS PIERWSZYCH

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

SYMBOL

KLASY

PROFILE PRZEDMIOTY ROZSZERZONE PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

ze świadectwa ukończenia SP

1 LA prawna – dwujęzyczna z językiem angielskim historia, wos j. polski, matematyka, historia, j. obcy nowożytny
1 LB medyczna biologia, chemia, j. angielski j. polski, matematyka, biologia, chemia

 

1 LA

KLASA PRAWNA DWUJĘZYCZNA Z J. ANGIELSKIM

Patronat Wydziału Prawa i Administracji US; Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie;

Zajęcia  dodatkowe rozwijające zainteresowania: elementy prawa;

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego kandydaci muszą przystąpić do sprawdzianu z kompetencji językowych z języka angielskiego w dniu 05.06.2024 r. godzina 16:00.

Pierwszy język nowożytny:

  • Język angielski – nauczany w systemie dwujęzycznym

Drugi język nowożytny do wyboru:

  • język niemiecki – od podstaw;
  • język włoski – od podstaw.

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

  • historia;
  • wos.

Dlaczego warto wybrać klasę prawną – dwujęzyczną?

Oferta dla uczniów, którzy chcą studiować prawo, administrację publiczną, socjologię, filologię polską, angielską, włoską, psychologię, pedagogikę, resocjalizację, bezpieczeństwo narodowe, historię, europeistykę.

Uczniowie:

– uczestniczą w wykładach na Wydziale Prawa i Administracji, w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych;

– mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez lektorów włoskich i angielskich (konwersacje i wykłady);

– biorą udział w debatach i spotkaniach samorządowych;

– realizują projekty w zakresu tematyki patriotycznej;

– uczestniczą w zajęciach przygotowujących do olimpiad;

– uczestniczą w zajęciach na terenie Sądu Okręgowego.

Zajęcia dodatkowe:

– cykliczne wykłady i spotkania prowadzone przez adwokatów i radców prawnych;

– wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach patronatu;

– współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej;

– możliwe wycieczki edukacyjne do Warszawy, Krakowa, Wielkiej Brytanii i Włoch.

 

1LB

KLASA MEDYCZNA

Patronat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Wydziału Technologii Chemicznej i Inżynierii Chemicznej ZUT

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: chemia, biologia, język angielski.

Zajęcia  dodatkowe rozwijające zainteresowania:  laboratorium biologiczne i chemiczne

Pierwszy język nowożytny: język angielski na poziomie rozszerzonym.

Drugi język nowożytny do wyboru:

  • j. włoski (od podstaw),
  • j. niemiecki (od podstaw).

Dlaczego warto wybrać klasę medyczną?

Oferta dla uczniów zainteresowanych studiowaniem na kierunkach medycznych: na analityce medycznej, rehabilitacji, farmacji, stomatologii; biologii, chemii, itd. Jest to także klasa dla uczniów, którzy zainteresowani są przedmiotami przyrodniczymi i chcą zdobyć atrakcyjny oraz poszukiwany zawód. Dodatkowe zajęcia z biologii i chemii prowadzone są w formie laboratoryjnej w szkole i na wydziałach Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT oraz na PUM. Uczniowie cyklicznie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zajęcia dodatkowe:

– udział w projekcie ,,Licealista w świecie nauki” organizowanego przez Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt;

– współpraca z Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii ZUT w Szczecinie;

– Współpraca z Wydziałem Biotechnologii;

– realizacja programu MAM PUM Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego;

– zajęcia laboratoryjne ,,Badania w medycynie z zakresu biologii i chemii”.

 Nabór