WYCHOWAWCY


1LAp Sonia Pańczuk-Mura

1LBp Beata Zymek

1LCp Barbara Gos

2LAp Joanna Tańska-Rosochacka

2LBp Dorota Jesiotr

2LCp Tomasz Porębski

3LAg Małgorzata Kryk

3LBg Elżbieta Woźniak-Weychan

3LCg Beata Dorna

3LAp Jolanta Jakubik

3LBp Janusz Łazarz

3LCp Mariola Konicka

3LDp Gieracz Monika