Pierwsza pomoc


Uczniowie naszego liceum w dniu 19.10.2022 r. uczestniczyli w bardzo ciekawych zajęciach przygotowanych przez Oddział Żandarmerii Wojskowej  w Szczecinie. Zajęcia związane były z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej.

W trakcie zajęć uczniowie mogli zapoznać się z procedurą pomocy w przypadku zadławienia, zatrzymania krążenia i utraty przytomności oraz przećwiczyć na fantomach resuscytację krążeniowo – oddechową, użycie defibrylatora AED, ułożenie w pozycji bocznej ustalonej.