STOŁÓWKA


OPŁATA   ZA   STYCZEŃ  2018

12 DNI    ŻYWIENIOWYCH

CAŁODZIENNE (z obiadem piątkowym)     –  148,00

CAŁODZIENNE (bez obiadu piątkowego)   –  138,00

POBYT dla uczniów ZSO Nr 4                      –  120,00

POBYT                                                           –  140,00

OBIAD 5,00 –   12  DNI                                –  60,00

 

OPŁATA   ZA  LUTY  2018

20 DNI    ŻYWIENIOWYCH

CAŁODZIENNE (z obiadem piątkowym)     –  244,00

CAŁODZIENNE (bez obiadu piątkowego)   –  224,00

POBYT dla uczniów ZSO Nr 4                      –  120,00

POBYT                                                           –  140,00

OBIAD 5,00 –   20  DNI                                –  100,00

 

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK

  Śniadanie   06:30 – 8:00  Obiad         13:30 – 16:00      Kolacja       18:00 – 19:00

 PIĄTEK  

Śniadanie   06:30 – 8:00  Obiad         12:30 – 15:30

  

CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE  13 zł

 OBIAD  5 zł

 

Obiady sprzedawane są wyłącznie w cyklu abonamentowym, który opłaca się do dziesiątego każdego miesiąca.

Opłaty za posiłki można przelewać na numer konta bankowego:

65 1020 4795 0000 9602 0278 2449

Informacja dotycząca prawidłowego dokonywania

płatności dot. obiadów dziecka w ZSO Nr 4

Płatności za obiady muszą być dokonywane przelewem na rachunek bankowy PKO BP S.A. O/Szczecin
nr 65 1020 4795 0000 9602 0278 2449 w nieprzekraczalnym terminie do 10 każdego bieżącego miesiąca
(za wrzesień 2017 do 10.09.2017 r. itd.).

Ze względu na automatyczne księgowanie wyciągów tylko prawidłowe (wg poniższego wzoru) dokonanie przelewu będzie księgowane na koncie ucznia. Prosimy o niedokonywanie żadnych zmian w tekście tytułu przelewu, gdyż system automatycznie odrzuci taki przelew jako błędny, do ponownej weryfikacji, co znacznie utrudni i przedłuży proces ewidencji dokonanych wpłat.

W tytule przelewu prosimy wpisać dokładnie tekst w poniższego wzoru tj.:
cyfra numeru ewidencyjnego odstęp Nazwisko odstęp Imię odstęp obiady np.: 1 Kowalski Jan obiady

Numer ewidencyjny jest indywidualnie przypisany dla każdego ucznia. W celu otrzymania numeru ewidencyjnego (dotyczy nowych uczniów korzystających z obiadów) należy zgłosić się do księgowości osobiście, telefonicznie 091 43 94 052 w. 36 lub email :zso4-izabela.kolodziejczyk@wp.pl

Osoby, które korzystały z obiadów w poprzednim roku szkolnym używają tego samego numeru ewidencyjnego.
Na początku każdego miesiąca zostanie do Państwa wysłany email (na wskazany przez Państwa adres – proszę podać) z bieżącym zobowiązaniem na dany miesiąc. Adres email, z którego otrzymają Państwo tę informację będzie również służył do Państwa kontaktu z księgowością, do czego serdecznie zapraszamy.