SAMORZĄD UCZNIOWSKI


Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) – mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

 

Skład Samorządu Uczniowskiego ZOS nr 4 

Opiekunowie:

mgr Małgorzata Kryk

mgr Łukasz Graczyk

Przewodniczący:

Piotr Bator- Arżanow 2LB

Zastępcy:

Zuzanna Żukowska 2LC

Daria Michalska 2LB

Wiktoria Wojs 3B

Sławomir Bartkowiak 7A

Członkowie:

Konrad Szymoniski 3LA
Maciek Moroza 3LA
Emilia Grabowska 3LC
Adrian Kizyma 2LA
Magdalena Tomaszewska 2LA
Maria Worowska 2LA
Szymon Kołtuniak 2LA
Wojciech Przybylski 2LA
Anna Grysak 2LA
Sandra Maślana 2LA
Ola Howorska 2LB
Oliwia Sobolewska 2LB
Klaudia Biel 2LC
Kornelia Kondraciuk 2LC
Wiktoria Jankowska 1LA
Robert Aleksanderek 1LAAdam

Romanowski 1LB

Natalia Kurantowicz 3B

Kacper Gierliński 3B

Olga Janowska 3D
Karolina Zielińska 3D
Łukasz Orłowski 2B
Michał Moroza 2B
Krzysztof Wojciechowski 2B
Katarzyna Osipan 2E
Sabina Łagodzka 2E
Aleksandra Pawlak 2C
Aurelia Wasiluk 2C
Bartek Szczykowski 2D
Michał Pryczek 2D
Zuzanna Skalik 7A
Igor Górniak 7A
Amelia Zakrzewska 7A