SAMORZĄD UCZNIOWSKI


Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) – mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

 

Skład Samorządu Uczniowskiego ZOS nr 4 

Opiekun:

mgr Małgorzata Kryk

Samorząd:

Robert Aleksanderek – przewodniczący samorządu

Zuzanna Żukowska – prezydium

Szymon Kołtuniak – prezydium

Sandra Maślana – skarbnik

 

Od lewej Robert Aleksanderek, Sandra Maślana, Zuzanna Żukowska, Szymon Kołtuniak