ZFŚS i FZ


ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

Regulamin ZFŚS ZSO nr 4  

 

ZAŁĄCZNIKI

 

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ (pdf.  doc.)

 

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej uprawniające do korzystania ze świadczeń ZFŚS należy składać do 15 maja danego roku.

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (pdf. doc.)

 

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat lub do ukończenia szkoły ponadpodstawowej w formie zorganizowanej należy złożyć nie później niż po upływie 2 miesięcy od zakończenia podanej  formy wypoczynku.

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ W OKRESIE WZMOŻONYCH WYDATKÓW JESIENNO-ZIMOWYCH  (pdf. doc. )

 

Wniosek o bezzwrotną pomoc finansową w okresie jesienno-zimowym należy złożyć do  dnia 10 listopada danego roku kalendarzowego.

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ W OKRESIE WZMOŻONYCH WYDATKÓW WIOSENNYCH (pdf. doc. )

 

Wniosek o bezzwrotną pomoc finansową w  okresie wzmożonych wydatków w okresie wiosennym należy złożyć do  dnia 1 marca danego roku kalendarzowego.

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU ORGANIZOWANEGO WE WŁASNYM ZAKRESIE, TZW. „WCZASY POD GRUSZĄ” (pdf. doc. )

 

Wniosek  dofinansowania wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, tzw. „wczasy pod gruszą” należy złożyć do 15 maja danego roku kalendarzowego.

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE BEZZWROTNEJ POMOCY SOCJALNEJ LUB ZAPOMOGI LOSOWEJ (pdf. doc. )

Wniosek o pomoc socjalną / zapomogę losową można składać  bez wyznaczonego terminu.

 

WNIOSEK O POŻYCZKĘ MIESZKANIOWĄ (pdf.)

UMOWA O POŻYCZKĘ MIESZKANIOWA (pdf.)

KLAUZULA RODO (pdf.)

 

FUNDUSZ ZDROWOTNY – od 01 stycznia 2024 r.

 

Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli pdf.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Szczecin  Nr LV/1538/23 wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej należy składać do Prezydenta Miasta Szczecin za pośrednictwem dyrektora wraz z wymaganymi dokumentami w terminach:

1) do dnia 15 maja danego roku kalendarzowego,
2) do dnia 15 września danego roku kalendarzowego.