Kadra zarządzająca


Dyrektor szkoły:

mgr Mirosław Mika

Zastępca dyrektora szkoły do spraw dydaktycznych

mgr Janusz Łazarz

Zastępca dyrektora szkoły  do spraw wychowawczych

mgr Beata Michałowska-Janusz

Zastępca dyrektora szkoły  do spraw nauczania wczesnoszkolnego

mgr Julita Górecka

Kierownik internatu:

mgr Katarzyna Żywucka 

Opublikował(a): ZSO4

Ostatnia zmiana: