RODO


Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie. Szczegółowe  informacje  dotyczące  przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4  znajdują się na stronie internetowej pod adresem: zso4.szczecin.pl

Zakładka RODO, w której  umieszczone  zostały  klauzule  informacyjne  zgodne z RODO.

INFORMACJA

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DOSTĘPNA JEST W SEKRETARIACIE DYREKTORA SZKOŁY POKÓJ 112.

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów pdf.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy pdf.

Klauzula informacyjna dla pracowników pdf.

Klauzula informacyjna uczniowie i rodzice rekrutacja pdf.

Klauzula informacyjna dla uczniów rodziców po przyjęciu pdf.

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka pdf.
Obowiązek informacyjny FACEBOOK pdf.

Klauzula informacyjna monitoring pdf.

Regulamin udostępniania danych osobowych z monitoringu

 

Inspektor Ochrony Danych

Obowiązki  Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Maciej Lis.

Email: iod@spnt.pl

Telefon: +48 91 85 22 093

 

Regulamin strony internetowej http://zso4.szczecin.pl

Opublikował(a): ZSO4

Ostatnia zmiana: