Rada Rodziców


Kontakt e-mail: rada_rodzicow@zso4.szczecin.pl 

*Wszystkie wnioski oraz informacje prosimy kierować na adres e-mail Rady Rodziców.

Nr konta bankowego:  26124039271111001109630918 Bank Pekao S.A.


Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca: Katarzyna Sztukiewicz-Pietrus

I wiceprzewodnicząca: Małgorzata Malinowska

II wiceprzewodnicząca: Agnieszka Urbaniak

Skarbnik: Katarzyna Pasławska


RADA RODZICÓW – rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich rodziców  wybrani w demokratycznych wyborach.

RADA jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.

 RADA RODZICÓW może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.