RODO


Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie. Szczegółowe  informacje  dotyczące  przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4  znajdują się na stronie internetowej pod adresem: zso4.szczecin.pl

Zakładka RODO, w której  umieszczone  zostały  klauzule  informacyjne  zgodne z RODO.

INFORMACJA

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DOSTĘPNA JEST W SEKRETARIACIE DYREKTORA SZKOŁY POKÓJ 112.

 

Klauzula Informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – po przyjęciu

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu

Regulamin udostępniania danych z monitoringu

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

Klauzula informacyjna dla dzieci, młodzieży i rodziców – realizacja zadań jako placówka oświatowo-wychowawcza

Klauzula informacyjna FACEBOOK

Obowiązek informacyjny INSTAGRAM

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Suplement do klauzuli informacyjnej zdalne nauczanie

 

 

Inspektor Ochrony Danych

Obowiązki  Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Izabela Tutur – Dudek

Email: iod@spnt.pl

Telefon: +48 91 85 22 093

 

Regulamin strony internetowej https://zso4.szczecin.pl