Zamówienia publiczne


Szczecin, dnia 21 listopada 2023 r.

UWAGA

Szanowni Państwo

Z uwagi na awarię platformy E-Zamówienia, na której prowadzone jest postępowanie w trybie podstawowym na: „Dostawę artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie w podziale na części” uniemożliwiającą otwarcie ofert, które miało odbyć się w dniu 21.11.2023 r. o godzinie 10:00, Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii platformy E-Zamówienia.

Opublikował(a): ZSO4

Ostatnia zmiana: