KONTAKT


Zespół Szkół

Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie

ul. Romera 2

71-246 Szczecin

tel.: 91 43 94 052

fax: 91 43 94 047

e-mail: zso4@miasto.szczecin.pl

Nr konta bankowego  65 1020 4795 0000 9602 0278 2449       

Dyrektor szkoły zso4@miasto.szczecin.pl
Zastępca dyrektora szkoły do spraw dydaktycznych wew. 40 zso4@miasto.szczecin.pl
Zastępca dyrektora szkoły  do spraw wychowawczych wew. 41 zso4@miasto.szczecin.pl
Zastępca dyrektora szkoły  do spraw nauczania wczesnoszkolnego wew. 51 zso4@miasto.szczecin.pl
Pokój nauczycielski wew. 42
Pedagog szkolny wew. 44 eswinarska@zso4.szczecin.pl
Psycholog wew. 44 agasiorowskaduliba@zso4.szczecin.pl
Pedagog specjalny Wew. 44 ajodko@zso4.szczecin.pl
Sekretariat główny wew. 35 zso4@miasto.szczecin.pl
Sekretariat uczniowski wew. 31 sekretariat.uczniowski@zso4.szczecin.pl
Kierownik gospodarczy wew. 38 kier.gospodarczy@zso4.szczecin.pl
Główna księgowa wew. 47 gl.ksiegowa@zso4.szczecin.pl
Księgowa wew. 36 ksiegowa@zso4.szczecin.pl
Kierownik internatu 91 43-94-051 kier.internatu@zso4.szczecin.pl
Kierownik stołówki wew. 45 kier.stolowki@zso4.szczecin.pl
Świetlica SP2 wew. 52
Portiernia SP2 wew. 50