KOŁO METEOROLOGICZNE


15 grudnia 2023 r. klasa 3LC uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym do Elektrociepłowni Karolin w Poznaniu. Kolejnym krokiem po uroczystym otwarciu Ekopracowni była wiedza przedstawiona w praktyce. Poznań posiada elektrociepłownię jedyną w zachodniej części Polski, która odchodzi od spalania węgla kamiennego na rzecz spalania biomasy i gazu ziemnego. Ograniczanie spalania węglowodorów to pozytywny i konieczny krok w ochronie klimatu przed nadmiernym ogrzewaniem się. Uczniowie zapoznali się z tradycyjnym oraz przede wszystkim z alternatywnym – ekologicznym sposobem produkcji energii elektrycznej i ciepła systemowego.
Zapraszam do obejrzenia filmów z wizyty w elektrociepłowni oraz dziękuję Panu Profesorowi Markowi Bryle za wsparcie podczas wyjazdu.
Organizator wyjazdu edukacyjnego – Tomasz Porębski


Fenomen pogodowy września 2023

 

Zapraszam uczniów liceum i szkoły podstawowej do współpracy w ramach Koła Meteorologicznego.

Pierwszym aspektem, który będziemy analizować będzie wyjątkowo ciepły tegoroczny wrzesień.

Bardzo proszę, by zgłaszały się do mnie grupy maksymalnie 4 osobowe. Byłoby ekstra, gdyby powstały również grupy mieszane LO + SP.

Każda grupa otrzyma ode mnie dane pogodowe archiwalne z ostatniego dziesieciolecia. Będą to dla każdego dnia września w ostatnim dziesięcioleciu wartości temperatury średniej, maksymalnej i minimalnej dla Szczecina. Każda grupa otrzyma również login i hasło dla gościa, by w domu móc się zalogować do naszej stacji meteo celem odczytania identycznych wartości temperatur dla każdego dnia tegorocznego września. Efektem pracy każdej grupy będzie prezentacja zawierająca zbiór danych, analizę danych, porównanie danych, próbę wgłębienia się w przyczyny i możliwe skutki takiej sytuacji pogodowej dla Szczecina i Polski. Praca oprócz aspektów czysto statystycznych i analitycznych powinna zostać wykonana w atrakcyjny sposób informatyczny.

Wszystkie prezentacje w postaci plików będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz zostaną nagrodzone oceną z geografii.

Zainteresowane grupy zapraszam do mnie na rozmowę.

Pozdrawiam.

Tomasz Porębski


Możliwości naszej stacji meteo – analiza zależności opadów od ciśnienia atmosferycznego i przejscia frontu chłodnego nad Szczecinem

Nasza stacja prowadzi stały pomiar parametrów pogodowych. Dzisiaj przyjrzymy się sytuacji pogodowej z wczoraj, 31 sierpnia.
Możemy zauważyć na wykresie rozkładu ciśnienia atmosferycznego, że w godzinach rannych 31 sierpnia wartości ciśnienia uległa obniżeniu. Natomiast na wykresie rozkładu opadów atmosferycznych widzimy, że w tej sytuacji barycznej towarzyszą intensywne opady atmosferyczne.
Wniosek jest jednoznaczny: opady atmosferyczne mogą mieć trzy genezy. Albo są to opady na froncie atmosferycznym, albo są to opady konwekcyjne lub są to opady orograficzne – wymuszone wysokością rzeźby terenu. Zobaczmy na zdjęciu satelitarnym, że akurat w tym okresie nad południowym Bałtykiem przechodził ośrodek niżowy a tylko z niżem związane są fronty atmosferyczne i akurat taki front chłodny przechodził w nocy z 30 na 31 sierpnia. Stacja meteo ten fakt odnotowała a nasi uczniowie będą analizowali podobne sytuacje pogodowe Szczecinie.
Pozdrawiam.
Tomasz Porębski

„Ekopracownia – zielone serce szkoły”
Chcemy się pochwalić nagrodą finansową otrzymaną przez naszą szkołę. W projekcie „Ekopracownia – zielone serce szkoły” organizowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wygraliśmy 75 000 PLN, które przeznaczyliśmy już na stworzenie profesjonalnej stacji meteorologicznej – opartej na czujnikach i elektronice, zasilanej panelem słonecznym,  przesyłającej zdalnie on-line aktualne wartości parametrów meteorologicznych.
Stację będziemy wykorzystywali do badania klimatu Szczecina i miejskiej wyspy ciepła na geografii i naukach przyrodniczych.
Wkrótce więcej naukowych informacji.
Pozdrawiam.
Tomasz Porębski – opiekun projektu

Odwieczna walka morza z lądem…
W drugim tygodniu ferii zimowych na wybrzeżu miał miejsce bardzo duży sztorm.
Kołobrzeg w swojej lini brzegowej ma szczególną cechę. W miejscu gdzie znajdują się obiekty hotelowe zainwestowano w ochronę lini brzegowej w postaci poprzecznych progów zamontowanych w dnie morza kawałek przed brzegiem w wyniku czego fale rozbijają się wcześniej i nie uderzają z takim impetem w brzeg.
Od miejsca gdzie nie ma już obiektów hotelowych morze pochłania ląd coraz bardziej za każdym dużym sztormem.
Na pierwszym filmie można zaobserwować z jednej strony piaszczystą plażę chroniona podwodnymi falochronami a po drugiej stronie mola plażę zniszczoną działalnością morza – różnica 50 metrów.
Na drugim filmie można zaobserwować fale sztormowe wlewające się poprzez mury mola w Kołobrzegu.
Natomiast na trzecim filmie zarejestrowałem pustynne warunki niesionego piachu wraz z wiatrem.
Zasada jest zawsze jedna. Jeżeli wybrzeże nie jest zabezpieczone np: betonowymi gwiazdami, to jest to tylko kwestią czasu, by morze pochłonęło ląd.
Działalność erozyjna fal morskich wzdłuż lini brzegowej Bałtyku jest bardzo widoczna, gdy wysoczyzna wchodzi w linię brzegową. Efekt tego, to proces abrazji i powstanie klifu np: w Trzęsaczu.
Zapraszam do obejrzenia filmików z ostatniego, feryjnego sztormu.
Pozdrawiam.
Tomasz Porębski

Stacja meteorologiczna na terenie naszej szkoły
Informujemy, że nasza szkoła jako druga w województwie zachodniopomorskim dysponuje klatką meteorologiczną zawierającą termometr suchy, wilgotny, maksymalny i minimalny oraz deszczomierz. Wkrótce zostaną zainstalowane termometry glebowe. Stacja będzie rozbudowana w miarę możliwości finansowych szkoły.
Po zakończeniu całej instalacji będą uruchomione dodatkowe zajęcia z geografii na których będziemy obserwować i opisywać klimat Szczecina.
Czy w Szczecinie można zaobserwować efekt miejskiej wyspy ciepła?
Podczas studiów w Łodzi brałem udział w pomiarach tego zjawiska. Zbadajmy, czy w Szczecinie również centrum miasta jest bardziej ciepłe w bezchmurne, wyżowe, mroźne noce niż peryferia…
Pozdrawiam.
Tomasz Porębski

Na ostatnim kole meteorologicznym poznaliśmy termometry będące na wyposażeniu klatki meteorologicznej. Uczennice SP nagrały filmiki z przedstawieniem termometru suchego, mokrego, minimalnego i maksymalnego. Na następnych zajęciach uczennice przedstawią kolejne przyrządy.

Zapraszamy do obejrzenia naszych filmików.


Oto osad atmosferyczny – szadź
Warunkiem koniecznym, by szadź mogła osadzić się na gałęziach, słupach czy liniach energetycznych jest ujemna temperatura. Zauważmy, że szczoteczki szadzi skierowane są w konkretną stronę. Pokazują one nam kierunek, skąd nadciąga wilgotny wiatr. Reasumując, wilgoć z nadciągającej masy powietrza osadza się przy ujemnej temperaturze na przedmiotach w terenie. Ciężar szadzi powoduje często łamanie się gałęzi i nadmierne obciążenie linii energetycznych.
Zdjęcie pochodzi z własnych obserwacji tej zimy. Na początku stycznia mieliśmy dwa dni, gdy osad ten pojawiał się na przedmiotach w terenie. Ważne jest to, że wilgoć w postaci pary wodnej przechodzi bezpośrednio w stan stały – czyli lód z pominięciem fazy ciekłej –  jest to resublimacja.