Akademia Kompetencji


Projekt „Akademia kompetencji …”

PLAN ZAJĘĆ –MARZEC 2021

(po 8 godzin-zajęcia z matematyki, fizyki, chemii i biologii)

(5 godzin-doradztwo edukacyjno-zawodowe)

Zajęcia realizujemy zdalnie

L.P. Nazwa zajęć Data/godz./liczba godzin Liczba godzin razem
 

1

Zajęcia fizyczne     sala 311 data 03.03.2021 10.03.2021 17.03.2021 24.03.2021
godzina 15.40-16.25 16.30-17.15 15.40-16.25 16.30-17.15 15.40-16.25 16.30-17.15 15.40-16.25 16.30-17.15
L. godz. 2 2 2 2 8
 

2

Zajęcia matematyczne sala 215 data 5.03.2021 12.03.2021 19.03.2021 26.03.2021 
godzina 14.30-15.15 15.20-16.05 14.30-15.15 15.20-16.05 14.30- 15.15 15.20-16.05 14.30 -15.15 15.20-16.05
L. godz. 2 2 2 2 8
 

3

Zajęcia chemiczne sala 310 data 4.03.2021 11.03.2021 18.03.2021 25.03.2021
godzina 7.20-8.05 8.10-8.55 7.20-8.05 8.10-8.55 7.20-8.05 8.10-8.55 7.20-8.05 8.10-8.55
L. godz. 2 2 2 2 8
 

4

Zajęcia biologiczne sala 307 data 02.03.2021 09.03.2021 16.03.2021 23.03.2021
godzina 7.10-7.55 8.00-8.45 7.10-7.55 8.00-8.45 7.10-7.55 8.00-8.45 7.10-7.55 8.00-8.45
L. godz. 2 2 2 2 8

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

5.03.2021 godz.7.10-7.55(grupa fizyka),

9.03.2020 godz. 14.30-15.15 (grupa matematyka),

11.03.2021 godz. 13.40-14.25 (grupa chemia),

15.03.2021 godz. 14.30-15.15 (grupa matematyka),

18.03.2021  godz. 13.40-14.25 (grupa biologia)

Projekt „Akademia kompetencji …”

Uwaga terminy zajęć mogą ulec zmianie ze względu na zmianę planu lekcji.


Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
W dniach 01.09.2019 r. – 30.06.2022 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie realizowane będą dodatkowe zajęcia w ramach projektu  „Akademia Kompetencji – doskonalenie kompetencji uczniów szczecińskich szkół”.

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Szczecin.
Okres realizacji projektu od dnia 01 lutego 2019 roku do dnia 31 października 2022 roku.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 2 354 uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Wartość projektu 8 367 617,57 zł –  dofinansowanie ze środków europejskich wynosi  7 949 236,69zł.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
– 24 852 godziny zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z matematyki, biologii, chemii, fizyki  geografii prowadzonych metodą eksperymentu,
– 3 960 godzin laboratoriów informatycznych dla uczniów,
– 1 600 godziny kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli,
– 2 742 godziny doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów,
– wyposażenie pracowni przedmiotowych 23 szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA KOMPETENCJI pdf.