Szkoła Podstawowa nr 2 przy ZSO nr 4 uczestniczy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie historycznej


Olimpiada historyczna to przedmiotowa olimpiada szkolna z zakresu historii, organizowana od 1974, od trzydziestej edycji przez Polskie Towarzystwo Historyczne, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wytypowanych zdolniejszych uczniów ze szkół podstawowych. Zakres tematyczny olimpiady wykracza znacznie poza program szkolny, bowiem ma ona na celu wyłonienie najlepszych uczniów posiadających wiedzę i umiejętności historyczne.  Olimpiada składa się z 3 etapów: szkolnego, okręgowego i ogólnopolskiego.

Głównym celem Olimpiady jest rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży,

Z etapu szkolnego wyłoniony został jeden z uczniów klasy szóstej i to właśnie on reprezentował będzie szkołę w dalszych historycznych zmaganiach. 24 XI odbyły się eliminacje okręgowe na Instytucie Historii w gmachu Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej. Uczniem, który posiada ogromną wiedzę z tego zakresu jest Piotr Chudziak, któremu serdecznie gratulujemy oraz życzymy powodzenia na kolejnych etapach konkursu.

Michał B. Ikert