Szkolny ogród pt. „Zielony zakątek”


W naszej szkole wspólnie z Rodzicami powstał szkolny ogród pt. „Zielony zakątek”.  To miejsce wypoczynku dla dzieci, jak również  ważny element sprzyjający realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych realizowanych w szkole oraz rozbudzenie w uczniach miłości do natury.  Głównym  założeniem było wykorzystanie istniejącej naturalnej przestrzeni za budynkiem szkoły do celów dydaktycznych przy jednoczesnym zagospodarowaniu terenu w sposób estetyczny i zgodny z zasadami ekologii. Do akcji włączyła się społeczność szkolna z klasy 0, 1b, 2b.
Dzięki pomocy Rodziców oraz hojnych sponsorów powstało niesamowite miejsce w naszej szkole. Z tej okazji chcemy serdecznie podziękować Rodzicom, a w szczególności: P. Magdzie i Tomaszowi Pietrzykowskiemu; P. Katarzynie Rybus, P. Katarzynie Kucier (architektowi krajobrazu, która stworzyła projekt), P. Katarzynie i Tomaszowi Tygielskim, P. Izabeli i Maciejowi Grzyb, P. Marcie i Mateuszowi Markowskim, P. Aleksandrze Polak, P. Maciejowi Bednarek, P. Beacie i Markowi Wojciechowskim, P. Jarkowi Ciołek, P. Karolinie i Tomaszowi Chomyszyn, P. Hani Stachowskiej, P. Marcie Sekule, P. Magdzie Cybularczyk, P. Julia Chyrva, P. Ani Draspie, P. Katarzynie  Chudziak, P. Magdalenie Mackiewicz, P. Kurowskiej, P. Miller, P. Czachorowskiej, P. Młodziniak, P. Sauk, P. Suszczyńskiemu, P. Siedleckiej oraz wielu wielu wielu innym Rodzicom, którzy zaangażowali się w nasz projekt.
Podsumowując, to była niesamowita przygoda i z całego serca dziękujemy.