Życzenia z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego


Wieść radosną niosą dzwony,
na wszystkie świata grają strony,
że zmartwychwstał Pan nad Pany –
Bóg wszechmocny i kochany!

Z okazji świąt Wielkiejnocy
radości, miłości i samych wspaniałości
życzy Dyrekcja,  nauczyciele i pracownicy administracji