Eloi


W dniu 19 grudnia uczniowie klas dwujęzycznych szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach z native speaker’em języka angielskiego – rodowitym londyńczykiem o imieniu Eloi. Oprócz prezentacji dotyczącej kraju swojego pochodzenia i przeprowadzenia debaty dotyczącej edukacji Eloi chętnie odpowiadał na pytania uczniów  – oczywiście całe zajęcia odbywały się w języku angielskim.