KOŁA ZAINTERESOWAŃ


Imię Nazwisko nauczyciela

Nazwa koła

Dla kogo?

Dzień tygodnia, godzina (od-do)

Częstotliwość zajęć, nr sali

Numer sali

Górecka J. Było sobie życie SP kl. 1-3 Czwartek 8:00-8:45 Co tydzień 107
Graczyk Ł Gry i zabawy dydaktyczne SP kl. 1-3 Czwartek 8:00-8:45 Co tydzień 17
Rzepecka D. i Lewandowska K. I picollini SP kl. 1-3 Czwartek 8:00-8:45 Co tydzień 306
Skrodzka R. i Skrodzki D. Wolontariat LO i SP Spotkania według potrzeb
Podbrzeska E. Praca z uczniem zdolnym SP kl. 2-3 Poniedziałek 14:00-14:45 Co tydzień
Jeromin K Matematyka dla 2LO LO kl. 2 Piątek 8:00-8:45 Co tydzień
Bielenis M. Praca z uczniem zdolnym Środa 14:45-15:30 Co tydzień 207
Lewandowska K. Praca z uczniem zdolnym 1LAg, 1LBp Wtorek 14:45-15:30

Środa 13:50-14:35

Co tydzień
Kryk M. Wehikuł czasu SP kl. 8 Czwartek 15:40-16:25 Co tydzień 308
Kryk M. Historia LO Czwartek 14:45-15:30 Co tydzień 308
Kryk M. Historia sztuki LO Czwartek 13:30-14:35 Co tydzień 308
Ogonowski D. Społeczno-kulturalne „Kto ty jesteś?”. SP kl. 1-3 Czwartek 8:00-8:45 Co tydzień 108
Stachiewicz U. Koło chemiczne SP kl. 8 Czwartek 16:00-16:45 Co tydzień
Pańczuk-Mura S. Koło prawne LO Wtorek 14:30-16:00 Co tydzień
Kowalczyk s., Podbrzeska E. SKKT Szpile LO, SP kl. 8 Sobota 8:00-13:00 Raz w miesiącu
Klik S. Koło historyczne 1LAp, 3LA Środa 15:20-17:00 Co tydzień
Klik S. Koło historyczne 1LAp Piatek 9.45-10.30 Co tydzień
Bryła M. Edukacja morska LO Wtorek 16:00 Spotkania według potrzeb
Kaziszyn B. SKS – siatkówka Czwartek 16.30- 17.30 Co tydzień Hala sport.
Kruppa K. Koło Młodego Naukowca SP kl. 1-3 Czwartek 8:00-8:45 Co tydzień 012
Laskowska J Laskowska SP kl. 1-3 Czwartek 8:00-8:45 Co tydzień 14