„Na ratunek Ziemi”


Klasa 1b miała przyjemność uczestniczyć w projekcie „Na ratunek Ziemi”, który odbył się 30 listopada i był kolejnym wydarzeniem zrealizowanym w partnerstwie Domu Kultury Słowianin i Niemiecko-Polskiego Przedszkola „Randow-Spatzen” w Löcknitz w ramach projektu EKOPRZEDSZKOLAK. Podczas spotkania uczestnicy poprzez gry, warsztaty, prelekcje, zabawy ekologiczne oraz spotkania z wykwalifikowaną kadrą w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu oraz Nadleśnictwie Trzebież poznawali zasady ochrony środowiska, segregacji śmieci, zachowań na łonie natury. Dzięki takim działaniom uświadamialiśmy młodemu pokoleniu korzyści wynikające z ochrony naturalnego środowiska człowieka oraz nabywają wiedzę niezbędną do dokonywania właściwych wyborów w życiu codziennym.
Powyższe wydarzenie miało na celu zapoczątkowanie długofalowych działań polegających na:
– zasadami zachowań na łonie przyrody (w lesie, nad wodą)
– zasadami zdrowego trybu życia
– korzyściami wynikającymi z dbałości o otaczające nas środowisko
– zapoznanie z zagadnieniami z zakresu ekologii i ochrony środowiska
– budzeniu, kształtowaniu i budowaniu świadomych postaw ekologicznych
– rozwoju zainteresowań i zdolności uczestników warsztatów edukacyjno-ekologicznych.