Rekrutacja do SP


REKRUTACJA ⇐

Zarządzenie Prezydenta Miasta – terminy rekrutacji

Zapraszamy na Dzień Otwarty szkoły, który odbędzie się 12 marca 2022 r. o godzinie 10:00  w budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Serdecznie zapraszamy.

Jednocześnie informujemy, że spotkanie online zostaje odwołane.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 istnieje od roku 2017 i wchodzi wraz z XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie. Jest to nowoczesna szkoła, która proponuje atrakcyjny i ciekawy program nauczania, opracowany z myślą o przyszłości swoich uczniów.

Szkoła oferuje innowacyjną edukację wczesnoszkolną w klasach 1-3 i w szkolnym oddziale przedszkolnym – „ zerówka”. Jesteśmy szkołą, która różni się od innych placówek. Za pomocą języków nowożytnych (angielskiego i włoskiego) nauczamy nowych umiejętności, odkrywamy talenty dzieci, dostarczamy wiedzy. Nasza szkoła jest placówką, która szczególnie zwraca uwagę na wszechstronny rozwój dziecka tak, aby poznało radość płynącą z edukacji, zabawy i nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie osiągnęli gotowość szkolną do II etapu edukacji i odnosili sukcesy w szkole.

Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesny budynek szkolny w którym znajdują się m.in.:

  • Najnowszej generacji sale dydaktyczne wyposażone w monitory interaktywne i sprzęt multimedialny,
  • Nowoczesna pracownia informatyczna,
  • Świetlica, w której uczniowie mają do dyspozycji interaktywny dywan,
  • Bawialnia, gdzie uczniowie mogą się zrelaksować,
  • Nowoczesna stołówka,
  • Kompleks nowoczesnych boisk, salą gimnastyczną.

Szkoła oferuje uczniom opiekę logopedyczną i psychologiczno – pedagogiczną oraz pielęgniarską. Zajęcia lekcyjne odbywają się wyłącznie w systemie jednozmianowym.

W świetlicy szkolnej czynnej od godziny 6.30 do 17.00, będzie można po lekcjach odrobić zadanie domowe, zagrać w gry planszowe, tworzyć budowle z klocków, bawić się w kąciku lalek, zaangażować się w działania plastyczne i taneczne, obejrzeć dobry film lub po prostu odpocząć i spędzić miło czas. Czas wolny będziemy spędzać w formie gier i zabaw na świeżym powietrzu.

Szkoła uczestniczy w ogólnopolskich programach: Warzywa i owoce w szkole, Mleko i przetwory mleczne w szkole, Szkoła czystych rąk, Czytam z klasą – Lekturki spod chmurki.

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie posiada wysoki poziom nauczania, wychowania oraz opieki, realizowany przez otwartość na wiedzę, umiejętność korzystania z różnych źródeł w celu zdobywania potrzebnych informacji i przetwarzania ich oraz właściwie kształtuje osobowość dzieci. Szkoła to placówka innowacyjna, nastawiona na osiąganie przez dzieci sukcesu. Program ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby oraz umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego ucznia, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu szkoły. Wszyscy przestrzegają praw dziecka oraz dbają o dobre stosunki międzyludzkie. Szkoła stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej nauce oraz zabawie dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. Kształtuje u dzieci odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach w tym, także do łagodnego znoszenia stresów i porażek. Rozwija umiejętności społeczne dzieci. Buduje system wartości, naucza, wychowuje dzieci tak, aby lepiej orientowały się, co dobre i co złe.

Jesteśmy szkołą rodzinną. Każde dziecko jest dla nas ważne. Robimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomagamy mu poznać siebie, stawać się samodzielnym i otwartym na świat. Wspólnie z Rodzicami stwarzamy dla naszych uczniów przytulny i przyjazny „drugi dom”. Stawiamy na szczęśliwe dzieciństwo i na wszechstronny rozwój. Pragniemy, aby nasze dzieci były zdrowe, bezpieczne, kochane i szanowane. Dążymy do tego, by w przyszłości umiały się wykazać mądrością życiową, otwartością na siebie
i innych, kreatywnością i Wielkim Sercem. Szkoła ściśle współpracuje
z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz szkoły. Rodzice są naszymi sojusznikami, działania nasze są skoordynowane.

Szkoła prowadzi „dziennik elektroniczny” – system internetowy umożliwiający rodzicom łatwy i szybki kontakt z nauczycielami.

W trosce o bezpieczeństwo szkoła objęta jest monitoringiem zewnętrznym i wewnętrznym, a wejście na jej teren jest możliwe przy użyciu spersonalizowanego chipa. Ogrodzony teren i nadzór ze strony pracowników szkoły gwarantuje bezpieczne spędzanie przerw na świeżym powietrzu.

Języki

Obowiązkowa nauka dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka włoskiego.

Zajęcia pozalekcyjne

W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone są koła zainteresowań dla uczniów klas 1-3: między innymi koło artystyczne, matematyczno-informatyczne czy przyrodnicze, koło dla uczniów uzdolnionych przygotowujące do konkursów i rozwijające ponadprzeciętne uzdolnienia.

Poza uczestnictwem w zajęciach obowiązkowych, uczniowie mogą brać udział i rozwijać swoje pasje w licznych konkursach szkolnych, międzyszkolnych lub ogólnokrajowych. To między innymi: konkurs plastyczny z okazji Międzynarodowego Dnia Misia, konkurs plastyczny na maskę karnawałową, Konkurs ,,Makieta Kosmosu”, konkurs przyrodniczo-ekologiczny, konkurs matematyczny, matematyczne potyczki karciane itp.

Dojazd

Budynek szkoły znajduje się w centrum Osiedla Zawadzkiego – Klonowica.
Dojazd autobusami: 75, 53, 60, 80, 74; 105

tramwaje: 1, 3, 4, 5, 7;

Osiągnięcia

W roku szkolnym 2021/2022 wygraliśmy plastyczny konkurs ekologiczny ,,Nauka z klasą” organizowany przez firmę Kaufland- nagrodę w wysokości 20 tys. złotych przeznaczono na wyposażenie nowoczesnej sali biologicznej.

Uczniowie brali udział w różnych konkursach, a w jednym z nich ,,Wokół symboli narodowych” organizowanym przez IPN co roku zajmują  I,II i III miejsce wśród uczestników.

Laureaci ogólnopolskiej olimpiady Olimpusek.

Wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie Alfik oraz Leon.

Historia

Szkoła rozpoczęła swoją działalność od 1 września 2017. Razem z Państwa dziećmi tworzymy nową historię.

Dodatkowe cechy

Zajęcia komputerowe