Lekcja NIK w Warszawie  – spotkanie z Prezesem NIK – Krzysztofem Kwiatkowskim


W dniu 07.05.2018 r. uczniowie klasy 3e wzięli udział w lekcji , której tematem była historia , struktura , zadania Najwyższej Izby Kontroli w funkcjonowaniu państwa. Warsztaty prowadziła pani Jolanta Kruszewska – główny specjalista w Biurze Organizacyjnym NIK. Uczniowie mieli możliwość spotkania, rozmowy z Prezesem NIK panem Krzysztofem Kwiatkowskim. W ramach lekcji odbyła się wycieczki po gmachu NIK, prezentacja wystawy NIK oraz konkurs wiedzy o NIK z nagrodami, który wygrała Michalina Sawicka.