Piotr Chudziak, uczeń klasy 6b Szkoły Podstawowej nr 2 przy ZSO nr 4, został laureatem  V Olimpiady Historycznej. Zdolnemu uczniowi serdecznie gratulujemy!

10 marca 2024 r. w Poznaniu odbyło się podsumowanie V edycji Olimpiady Historycznej Juniorów. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście m.in. przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej, pani Dorota Burka.

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna to przedsięwzięcie o długoletniej tradycji – organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Historyczne już od 50 lat. Tegoroczny finał odbył się na UAM w Poznaniu.

By dostać się do ogólnopolskiego finału Piotr musiał przejść eliminacje: I – szkolne oraz II – okręgowe na Katedrze Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego zarówno w części pisemnej jak i ustnej. Wykazał się ponadprzeciętną wiedzą powszechną z historii oraz znajomością wymaganej literatury, znacząco wykraczającą ponad program edukacyjny przewidziany dla szkół podstawowych.

Dzięki zdobytemu dyplomowi, Piotr otrzymuje komplet punktów ubiegając się o przyjęcie do wybrednej szkoły ponadpodstawowej oraz maksymalny wynik z egzaminu ósmoklasisty z historii jako przedmiotu dodatkowego.

Michał B. Ikert