Uczniowie doceniają walory Ekopracowni na lekcjach geografii


Uczniowie SP i LO korzystają już z ekopracowni. Jest możliwość wygodnego i sprawnego rozwiązywania zadań interaktywnych, kart pracy, zadań z podręcznika i arkuszy maturalnych – bez drukowania – oddając jednocześnie prace na classroomie – wszystko zdalnie.
Zachęcam uczniów, by na każdej lekcji ćwiczeniowej z geografii korzystali z nowych możliwości Ekopracowni.
Opiekun Ekopracowni
Tomasz Porębski