Szczecińskie Stowarzyszenie Ratownicze


Wolontariusz, pan Mateusz Nowakowski, ze Szczecińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego odwiedził w piątek klasę 2b i klasę 0.

Celem przeprowadzonych zajęć było przygotowanie uczniów do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Podczas spotkania uczniowie uczyli się jak należy sprawdzać u człowieka przytomność, oddech i tętno oraz w jaki sposób można pomóc osobie poszkodowanej zanim przyjedzie zespół ratownictwa medycznego.

Szczecińskie Stowarzyszenie Ratownicze wspiera działania zawodowych ratowników medycznych, ale również szkoli uczniów w kwestii pierwszej pomocy. Ponadto pomaga w prawdziwych akcjach poszukiwawczo-ratowniczych.

PS

Serdecznie dziękujemy Panu Mateuszowi za przeprowadzenie arcyciekawych zajęć.

Serdecznie dziękujemy Pani Katarzynie Rybus za organizację ciekawego spotkania.