Warsztaty pszczelarskie 


28 marca w naszej szkole odbyły się warsztaty pszczelarskie, które poprowadziła pani Elżbieta Liana.
W zajęciach udział wzięły klasy: 0, 1a, 1b i 2b.
PS
Pani Elżbieto, serdecznie dziękujemy za arcyciekawe zajęcia.