Gala podsumowująca ranking Perspektywy 2023


W dniu 7 lutego  2023r. na uroczystej gali podsumowującej ranking Perspektywy 2023, Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki wraz z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświa

ty Katarzyna Koszewska uhonorowali XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi wręczając Dyrektorowi Mirosławowi Mice pamiątkową statuetkę i list gratulacyjny.