Budowa Układu Słonecznego – zajęcia projakościowe z geografii dla SP


Podczas ostatnich, czwartkowych zajęć projakościowych z geografii uczniowie SP samodzielnie „montowali” Układ Słoneczny. Sami musieli zdecydować o kolejności planet oraz podzielili planety na dwie grupy: planety typu ziemskiego i gazowe olbrzymy. Na kolejnych zajęciach będziemy obserwowali, jak odległość planety od Słońca wpływa na prędkość poruszania się planety po orbicie wokół Słońca.
Zapraszam uczniów SP do udziału w zajęciach dodatkowych z geografii.
Opiekun zajęć:
Tomasz Porębski