Zajęcia projakościowe z geografii w SP – warsztaty z obiegu wody w przyrodzie


Uczennice klasy 5 SP wytrwale uczestniczą w zajęciach projakościowych z geografii. Tym razem obserwowaliśmy kolejne etapy obiegu wody w przyrodzie. Tematem zajęć były procesy fizyczne zachodzące w atmosferze: parowanie, skraplanie, sublimacja, resublimacja oraz etapy obiegu wody w przyrodzie: opady atmosferyczne, spływ podziemny, powierzchniowy. Pracowaliśmy z modelem plastycznym przedstawiającym ukształtowanie terenu, kostki lodu posłużyły nam do uzyskania temperatury punktu rosy, niezbędnej do wystąpienia procesu kondensacji pary wodnej a w konsekwencji powstania opadów atmosferycznych. Lampka pełniła rolę Słońca. Za pomocą prostego doświadczenia udowodniliśmy, że woda na Ziemi i z atmosfery nigdy nie znika a jedynie kamufluje się w różnych postaciach fazowych (ciekłej, stałej i gazowej) – czyli jest w ciągłym obiegu.

Zapraszam uczniów klas SP do uczestniczenia w zajęciach projakościowych.

Pozdrawiam serdecznie.

Tomasz Porębski