Aktywna lekcja w kl.1b. 😉
Obserwacja przyrody i utrwalenie słownictwa w j. angielskim.