Pierwszy Dzień Wiosny


Wszystkie klasy poszły w kolorowym pochodzie z okazji I – ego Dnia Wiosny. Było kolorowo, wesoło i bardzo głośno. Dzieci chciały w ten sposób oznajmić mieszkańcom swojego osiedla, że nadeszła wiosna a razem z nią oczekiwanie słonecznej pogody.

Wychowawcy.

Więcej zdjęć na stronie FB