ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI WOLONTARIUSZY


Akcje, w których angażujemy się jako wolontariusze, z jednej strony mają na celu zgromadzenie żywności, która zostaje przekazana osobom starszym, samotnym i potrzebującym, z drugiej, zbiórkę środków na pomoc dla nich, z trzeciej zaś, uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby i los samotnych osób starszych w naszym mieście.

W ramach akcji Kromka Chleba dla sąsiada w dniach 21-22 września w sklepach sieci Biedronka, która jest głównym partnerem akcji, wolontariusze zbierali podstawowe artykuły spożywcze, które trafiły do potrzebujących wsparcia seniorów.

Po raz kolejny braliśmy udział w organizowanych przedświątecznych zbiórkach żywności w dniach 30.11.-1.12.2018 w ramach akcji Banku Żywności w sklepie Lidl przy ul. Modrej oraz w dniach 7-8.12.2018 roku  w sklepach sieci Biedronka i Netto w ramach ogólnopolskiej akcji Catitas „TAK. POMAGAM!” . We wszystkich tych akcjach zebraliśmy ponad 800 kg żywności.